Uluslararası Lojistik konusunda faaliyet gösteren firmamız; Müşterilerimize hızlı, ekonomik ve yenilikçi anlayış ile hizmet vererek, ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı, Uygun kaynak ve teknolojiyi kullanmayı, Müşteri odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim anlayışını benimsemeyi,

Hizmet faaliyetlerimiz de sektörün en iyisi olmak için çevre etkilerini ve riskleri de göz önünde bulundurarak, Hizmet faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynakları verimli kullanmayı, Çevre boyutlarını kontrol altında tutmayı, Çevre kirliliğini azaltmayı,

Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan ARCLOG yönetimi, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı,

 

Kalite & Çevre & İSG ön planda tutularak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, Çevre ile ilgili acil durumları belirleyip, bunları azaltacak şekilde amaç ve hedefler oluşturarak, hedeflere varma konusunda gerekli programlar ve çalışmalar yapmayı, Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamak ve buna uygun çalışma ortamını oluşturmayı,

Tüm çalışanlarımız eğitimlerle motive etmeyi, Kalite & Çevre & İSG Yönetim sistemlerinin şartlarına, yasal düzenlemelere, kanunlara ve müşteri şartlarına uymayı

Çalışanlara, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde olup, güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması için gerekenleri yapacağını  

Bu doğrultuda ARCLOG yönetimi; müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan Mükemmellik Yaklaşımını benimsemiştir.

İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

ARCLOG, lojistik hizmetlerinin çevresel / İSG tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek;

Amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
Faaliyetlerinde, çevre dostu ve İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi,
Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
İş sağlığı ve güvenliğini / çevreye duyarlılığı yaşam biçimi haline getirmeyi,
Çevre ve İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.